tình hình là em đang làm 1 bài báo cáo về chuyên đề tính giá thành sản phẩm của quá trình sx xăng dầu, có 2 giai đoạn:
- ở giai đoạn 1: từ condensate, dầu thô tạo ra naphtha và residuse
- ở giai đoạn 2: + từ naphtha pha thêm xăng có chỉ số octan cao để tạo ra các loại xăng: xăng a95, a92, a83.
+ từ residuse sx ra các loại dầu: dầu hỏa, do, fo
vấn đề em muốn hỏi ở đây là nếu mình áp dụng pp kết chuyển tuần tự có tính giá thành bán thành phẩm thì em nên tính giá thành của naphtha và residuse ntn, cách tập hợp chi phí ra sao?
mong các anh chị giúp em với, em đang cần thông tin này gấp!!!