tình hình là ra bắc thực tập nên cô giáo không chịu hướng dẫn qua mail và điện thoại ....sắp phải nộp ùi mà hok có ai hướng dẫn làm sao đây....ai chỉnh giùm em với :lasao: