em đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp thì bị mắc về cách trình bầy sổ, anh chị giúp em với nhé:
em làm báo cáo về chi phí và giá thành trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. trong đề cương của trường em có 2 mục :
- kế toán chi tiết
- kế toán tổng hợp

trong kế toán chi tiết : em trình bầy cách lên sổ chi tiết xong e đưa cả sổ tổng hơp : sổ cái và sổ nhật ký chung vào phần này để minh họa cho cách lên sổ tổng hợp của đối tượng chi tiết đó

trong phần kế toán tổng hợp : e chỉ đưa sổ cái tk vào mà không phản anh sổ nhật ký chung nữa.
em làm như vậy có được không ạ!?