ai giúp mình với thầy hưởng dẩn đòi hỏi nhiều quá,hix hix
8 giải pháp nâng cao hiệu quả hoặt động vốn bằng tiền tại công ti ?????????:chetne::chetne::chetne: