nhờ mấy anh chị giỏi kế toán giải giùm e với

bài 1
công ty naturo sản xuất 2 loại snack: a và b. giá bán một thùng snack a là 30$, giá bán một thùng snack b là 20$. báo cáo thu nhập dưới hình thức số dư đảm phí 2 laọi snack năm tới như sau:
doanh thu....................600.000$
(trừ) tổng biến phí:......400.000 $
................................ _______
số dư đảm phí:............200.000 $
(trừ) tổng định phí........120.000$
.................................._______
thu nhập ròng ..............80.000 $

công ty ước tính doanh thu của loại snack a chiếm 60% trong tổng doanh thu của cả 2 loại sản phẩm, còn lại 40% là doanh thu của loại snack b. biến phí của loại snack a cũng chiếm 60% tổng biến phí của 2 laọi sản phẩm. đối với định phí thì 1/3 tổng định phí là chi phí chung cho cả 2 loại snack; và 1/2 tổng định phí được phân bổ trực tiếp loại snack a
a. tính doanh thu hòa vốn của hỗn hợp sản phẩm cho cty
b. tính sản lượng tại điẻm hòa vốn từng loại snack. lập một báo cáo thu nhập dưới hình thức số dư đảm phí cho cả 2 loại snack và cột sản phẩm hỗn hợp
c. tính độ nghiêng đòn bẩy hoạt động của cty. giả thiết rằng hiện nay doanh thu thực tế cao hơn doanh thu dự kiến 40%. vậy lợi nhuận cuatr cty tăng lên bao nhiêu % khi doanh thu thay đổi

bài 2
cty tômbley sản xuất 3 loại đĩa mềm vi tính. mỗi loại đĩa mềm cần sử dụng một loại máy đặc biệt mà có tổng công suất hoạt động là 10.000 giờ mỗi năm. thông tin về một sản phẩm của 3 laọi đĩa mềm này như sau:
...............................loại cơ bản ......... loại tiêu chuẩn........ loại cao cấp
già bán đơn vị :..............6 $ .......................15 $........................25 $
biến phí đơn vị ..............3 $..........................7 $........................12 $
giờ máy yêu cầu sx
một sp ........................ 0.1 giờ ..................0.25 giờ..................0.75 giờ

giám đốc marketing yêu cầu đánh giá nhu cầu thị trường của 3 loại sản phẩm này là rất cao và cty sản xuất bao nhiêu sẽ bán hết bấy nhiêu
a. cty sẽ lựa chọn sản phẩm nào sản xuất và bán đẻ tối đa hóa lợi nhuận của cty? tính tổng số dư đảm phí của sản phẩm đó.
b. giả thiết rằng hàng năm cty chỉ bán tối đa là 30.000 sản phẩm mỗi loại. anh (chị) hãy đề xuất một cơ cấu sản phẩm mà cty sẽ ưu tiên sản xuất và bán để đạt đc lợi nhuận cao nhất. tính tổng ssos dư đảm phí tại mức sản lượng theo cơ cấu sản phẩm mà anh (chị) vừa tính đc