ðề: nhật ký thực tập + nhật ký cá nhân

2 cái đấy đều viết trong quá trình thực tập tại công ty. chứ viết trước thì viết về cái gì vì lúc ấy đã làm gì đâu mà viết
nhật ký là thuật lại những gì mình làm ngày từ đầu đến cty.
vd: ngày......? tìm hiểu về quá trình thành lập công ty
cứ như vậy cho đến hết quá trình hết tjan thực tập, nộp báo cáo