giúp em cái. đầu bài họ cho thế này rồi học y/c lập bangt cđkt nhg em lập mãi không cân. các anh chị giúp em với:
1. tscđ hữu hình 500
2. nvl 80
3. tạm ứng cho nv 3,5
4. đầu tư vào cty liên kết 90
5. phải trả cbnv 6
6. tiền gửi nh 85
7. vay dài hạn 60
8. hàng hóa tồn kho 20
9. người mua ứng trc 5
10. thành phẩm tồn kho 55
11. quỹ đàu tư phát triển 10
12. nguồn vốn xdcb 50
13. xdcb dở dang 140
14. đặt trc cho người bán 5
15. hao mồn tscđ 75
16. nvkd 925
17. kỹ quỹ dài hạn 22
18. vốn góp liên doanh 70
19. ln chưa phân phối 45
20. tiền mặt 13,5
21. thuế phải nộp ns 18
22. phải trả nhười bán 10
23. quỹ dự phòng tìa chính 20
24. phải thu kh 15
25. spdd 35
26. quỹ ktpl 22
27. vay ngắn hạn 20
28. cổ phiếu ngắn hạn 5
29. ccdc 12
30. tài sản thuế tn hoãn lại 15

bên ts của em gồm 1+2+3+4+6+8+10+13+14-15+17+****20+24+25+28+29+30= 1091
nv 5+7+9+11+12+16+19+21+22+23+26+27= 1191
vậy các anh chị xem hộ là do em tính sai hay do đầu bài sai
em cảm ơn