xin chào các anh chị em trong diễn đàn. mình có bài tập kiểm toán 2 như thế này nhờ mọi người giúp tờ với, sắp phải nộp rồi (do dạo này công việc của mình bận quá nên không đi học môn này, giờ làm bài chẳng biết hỏi ai, đành nhờ anh chị em). cảm ơn anh chị em trước nhé. :dangyeu:

tại công ty a tiến hành kinh doanh buôn bán sản phẩm có một số thông tin sau:
1. khi kiểm toán, kiểm toán viên phát hiện một số chuyến hàng khi bán không thấy sự phê chuẩn của lãnh đạo doanh nghiệp về giá bán và thời gian thanh toán tiền hàng.

2. một số chuyến hàng đã bán không có hợp đồng hoặc đơn đặt hàng của khách hàng. những chuyến hàng này chưa được thanh toán làm ktv nghi ngờ chuyến hàng này không có thật hoặc là khách hàng không có thật.

3. khi đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. ktv phát hiện có sự sai lệch số liệu.

yêu cầu:
- thông qua thông tin 1 và 2, hãy cho ý kiến về quá trình kiểm soát bán buôn tại doanh nghiệp này.
- cho biết để có được thông tin 3 ktv đã áp dụng phương pháp kiểm toán gì? kỹ thuật cụ thể của nó.