cho em hỏi cách định khoản vat được khấu trừ và không được khấu trừ khi phân bố chúng dựa vào doanh thu thì người ta định khoản
vat khấu trừ
nợ 3331
co 133
nợ 632
có 133
nhưng em không hiểu ,vat không được khấu trừ thì làm sao định khoản vào tk được khấu trừ 133 ,cho dù nó làm giảm 133 đi nữa, tên tk 133 là vat được khấu trừ mà,nếu làm như vậy thì đối với tk 131,331 thì sao , tk 131 là phải thu khách hàng ,nếu nợ 131 thì khoản phải thu tăng ,còn có 131 thì khoản phải thu giảm đồng nghĩa với khoản trả nợ giảm vì vậy đâu cần đến tk 331, sao em thấy lộn xộn quá , nhờ các anh chị giải thích sớm dùm em ,thanks rất nhiều