em chào anh chị ạ! em đang làm báo cáo về đề tài phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. anh chị nào đã từng làm về đề tài này thì có thể gợi ý hướng đi phần kết quả nghiên cứu không ạ? em cảm ơn anh chị nhiều!