hức hức, các anh (chị) ai có tài liệu về kế toán mối trường thì chia sẻ cho em với nhá, em chỉ có tài liệu tiếng anh thui mà .... hức
em giúp em với...
thanks!