ví dụ 1.xuất nvl cho sản xuất sản fam la 1000kg, cho bán hàng là 5kg.đơn giá là 20k.
2.tính lương công nhân trực tiếp sản xuất là 20 triệu, bán hàng 10 triệu.
3.khấu hao tscr trong tháng là 500k
định khoản hộ em theo qd 48 nha!va lập bảng tính giá thành biết ko có dở dang đầu kì và cuối kì. ah cái bảng này có phải vẫn làm theo qd 15 ko ah