Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  câu 1: phát biểu nào là sai khi nói đến kế toán quản trị
  a. cung cấp thông tin trong nội bộ doanh nghiệp
  b. kì kế toán không nhất thiết phải tuân thủ chuẩn mực
  c. sử dụng cả 3 loại thước đo
  d. cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu
  câu 2: trường hợp nào sau đây là sai khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu
  a. dn đã chuyển giao toàn bộ lợi ích cũng như rủi ro của sản phẩm dịch vụ cho người mua
  b. người mua đã chấp nhạn nợ
  c. dn nhận tiền trước theo hợp đồng thỏa thuận
  d. dn đã nhận hàng theo phương thức đổi hàng
  câu 3:trong kế toán các khái niệm, phương pháp, nguyên tắc, chuẩn mực và cách tính toán được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kì này sang kì khác nhằm đảm bảo:
  a. thông tin do kế toán cung cấp chính xác
  b. thông tin do kế toán cung cấp trung thực
  c. thông tin do kế toán cung cấp có thể so sánh được
  d. thông tin do kế toán cung cấp là liên tục
  câu 4: phát biểu nào sau đây là đúng khi :"dn tả lại vốn góp cho nhà đầu tư"
  a. tsnh tăng, nvcsh tăng
  b. tsdh tăng, nvcsh tăng
  c. ts tăng, nợ phải trả tăng
  d. nợ phải trả giảm, nvcsh tăng
  câu 5; chứng từ kế toán cùng loại là các chứng từ kế toán
  a. phản ánh một nội dung kinh tế
  b. phản ánh cùng một quy mô
  c. phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cùng một thời gian, cùng một địa điểm
  d. các chứng từ có cùng tên gọi
  câu 6: chứng từ kế toán có cùng nội dung kinh tế là các chứng từ kế toán
  a. phản ánh cùng một nội dung kinh tế
  b. chứng từ kế toán cùng loại
  c. chứng từ kế toán có thể khác loại nhưng cùng phản ánh một nội dung ghi nợ hay có của một tài khoản
  câu 7: trong hạch toán kế toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều ghi
  a. ghi kép
  b. ghi kép, kết hợp với ghi đơn
  c. ghi đơn
  d. tùy từng trường hợp cụ thể
  câu 8: trong kế toán có bao nhiêu trường hợp ghi đơn
  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. không có trường hợp nào
  câu 9: sổ cái là loại sổ kế toán sử dụng bao nhiêu loại thước đo
  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. cả 3 trường hợp trên
  câu 10: sổ chi tiết là loại sổ kế toán chỉ sử dụng loại thước đo sau
  a. thước đo bằng tiền
  b. thước đo bằng hiện vật
  c. thước đo lao động
  d. cả ba loại thước đo
  câu 11: nguyên tắc phản ánh trên bảng b01
  a. phản ánh theo giá trị ghi sổ của tài sản
  b. phản ánh theo giá trị ghi sổ của nguồn vốn
  c. phản ánh theo giá trị thực tế của tài sản và nguồn vốn
  d. phản ánh theo giá trị tài sản thuần
  câu 12: tài khoản có số dư là những tài khoản kế toán
  a. phản ánh tài sản và nguồn vốn của dn
  b. là những tài khoản nằm trong bảng b01
  c. là những tài khoản loại 1,2,3,4
  d. là những tài khoản loại 1,2,3,4,0
  câu 13: tài khoản không có số dư là những loại tài khoản
  a. phản ánh quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
  b. là những tài khoản loại 5,6,7,8,9
  c. là những tài khoản đặc biệt của tài khoản tài sản hoặc nguồn vốn
  d. là những tài khoản không nằm trong bảng b01
  câu 14: nguyên tắc phản ánh tài sản trên biểu b01 là
  a. phản ánh giá trị ghi sổ của tài sản
  b. phản ánh giá trị gốc của tài sản
  c. phản ánh giá trị tài sản thuần
  d. tất cả các phương án trên đều sai
  câu 15: dn mua một dây chuyền sản xuất giá chưa thuế 500 tr, thuế vat là 10%, chi phí lắp đặt chạy thử chưa thanh toán tiền giá chưa thuế là 10, thuế vat 10%, cty không phải là đối tượng chịu thuếgtgt. nguyên giá của thiết bị sẽ được ghi rõ theo
  a. 550 tr
  b. 510 tr
  c. 500 tr
  d. 561 tr
  câu 16: khi mua tscđ nguyên giá của tscđ ghi sổ bao gồm cả
  a. thuế gtgt đầu vào được khấu trừ
  b. thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ
  c. các loại thuế không được khấu trừ
  d. các câu trên đều sai
  câu 17 : giá thực tế của thành phẩm nhập kho được hiểu là
  a. giá thành phân xưởng
  b. giá thành toàn bộ
  c. cả a và b
  d. tất cả đều sai
  câu 18: chứng từ thủ tục kế toán là những chứng từ được lập từ
  a. các chừng từ gốc cùng loại
  b. các chứng từ gốc có cùng nội dung kinh tế
  c. cả a và b
  d. tất cả đều sai
  câu 19: chứng từ kế toán chỉ sử dụng
  a. một lần để phản ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  b. có thể sử dụng nhiều lần để phản ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  c. cả a và b đều đúng
  d. tất cả đều sai
  câu 20: phát biểu nào là sai khi xác định chi phí thuế tndn của một dn có tổng lợi nhuận kế toán trước thuế bằng 0
  a. dn chắc chắn không phải nộp thuế thu nhập
  b. dn có phải nộp thuế thu nhập
  c. tùy từng trường hợp
  d. tất cả đều đúng
  câu 21: phát biểu nào sau đây là sai khi xác định doanh thu chịu thuế
  a. tất cả doanh thu từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác
  b. doanh thu từ hoạt động kinh doanh, từ hoạt đọng khác
  c. doanh thu từ hoạt đọng tài chính, từ doanh thu được chia từ lợi nhuận
  d. tất cả các trường hợp trên
  câu 22: khi lập dự phòng cho một khoản nợ phải thu, kế toán cần xem xét đến tính trọng yếu về quy mô
  a. đúng
  b. sai
  câu 23: nguyên tắc giá gốc luôn luôn được áp dụng, kể cả trong trường hợp dn không hoạt động liên tục
  a. đúng
  b. sai
  câu 24: tiền lương của giám đốc công ty được kế toán hạch toán vào chi phí sản xuất trong kì, việc làm này đã vi phạm nguyên tắc
  a. khách quan
  b. trọng yếu
  c. thận trọng
  d. phù hợp

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  1d 2c 3d 4d 5d 6a 7b 8c 9a 10d

  =
  =
  lam tạm trước cần này ...hì

 3. #3
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  mong mấy bạn góp ý thêm: 1d, 2c, 3c(câu d cũng được nhưng mục đích chính theo sgt thì là c)4?, 5?, 6?, 7d, 8?, 9a, 10d

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  re: ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  mọi người trả lời tiếp đi chứ

  ---------- post added at 05:05 ---------- previous post was at 04:53 ----------

  mình thấy câu 3 phải là đáp án b chứ.bởi vì nguyên tắc nhất quán là sự thống nhất giữa kì kế toán này với kì kế toán khác đảm bảo cho sự minh bạch có nghĩa là đảm bảo tính trung thực chứ

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  câu 3 :
  nguyên tắc nhất quán: (consistency principle)
  theo nguyên tắc này, tất cả các khái niệm, các nguyên tắc, các chuẩn mực và các tính toán trong quy trình kế toán phải được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. nguyên tắc này bảo đảm các số liệu kế toán không bị bóp méo bởi các kế toán viên khi lập các báo cáo kế toán cho bên ngoài và đảm bảo tính so sánh của thông tin. với nguyên tắc này, một phương pháp kế toán khi đã được chấp nhận thì không nên thay đổi theo từng thời kỳ. tuy vậy, nó không có nghĩa là kế toán viên không bao giờ được thay đổi phương pháp kế toán của mình, mà thực tế khi họ thấy có một phương pháp khác bảo đảm thông tin đầy đủ, trung thực và hợp lý hơn thì họ có thể thay đổi. những thay đổi này phải được ghi chú trong các báo cáo tài chính.
  vậy nên câu 3 đáp án hoàn chỉnh phải là cả b và c chứ nhỉ ?

  câu 4
  nếu chọn đáp án d thì nên xem lại, vì vốn chủ sở hữu bao gồm :
  - vốn đóng góp của các nhà đầu tư.
  - vốn đc bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỉ giá chưa xử lý, các quỹ trong dn ( quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, nv dtxdcb ..)
  vậy nên khi trả lại vốn góp cho nhà đầu tư thì ko thể làm tăng nvcsh

  câu 7
  chọn đáp án b là sai, phải d mới đúng vì :
  ghi sổ kép : 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan ít nhất đến 2 tài khoản
  vd : n111/c131
  ghi sổ đơn : 1 nghiệp vụ kt phát sinh chỉ ghi vào 1 tài khoản ( cái này áp dụng cho các tài khoản ngoài bảng)
  vd : thu nợ bằng usd, thì ngoài định khoản bình thường ta còn phải thêm cái nợ tk 007
  Trích dẫn Gửi bởi vnqwe123
  1d 2c 3d 4d 5d 6a 7b 8c 9a 10d

  =
  =
  lam tạm trước cần này ...hì
  bạn chọn 8c, vậy bạn có thể nêu dùm mình 3 trường hợp ghi sổ đơn đc ko ? mình tìm hoài mà ko hiểu đó là 3 trường hơp nào ?
  theo mình hiểu thì ghi sổ đơn để theo dõi các tài khoản ngoài bảng ( tài sản thuê ngoài; vật tư hàng hóa nhận giữ hộ nhận gia công; hàng hóa bán hộ, nhận ký gửi, ký cược; nợ khó đòi đã xử lý; ngoại tệ các loại...) vậy nên câu 8 nếu hỏi có mấy trường hợp ghi sổ thì đáp án a b c d tất cả đều ko thỏa mãn, chắc chọn e quá ...

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  thêm 48 câu trắc nghiệm kế toán nữa ở bên này nhé.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  ðề: ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán
  Trích dẫn Gửi bởi hyprawo
  thêm 48 câu trắc nghiệm kế toán nữa ở bên này nhé.
  bên đó có đóng phí bạn ơi...ko tải đc...

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: ðề: câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  ghi đơn trong 2 trường hợp
  1)ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản chi tiết (đó là ghi cụ thể hoá số liệu đã ghi vào tài khoản tổng hợp – tài khoản cấp i).
  2)ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản ngoài bảng.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •