hi các anh chị.
em đang có bài kiểm tra phân biệt chi phí và chi bằng tiền?
phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận?
anh chị nào có tài liệu gì liên quan cho em xin với nhé.
thanks !