câu hỏi: phân tích vai trò của tài chính doanh nghiệp . và đưa ra các giải pháp giúp các doanh nghiệp phát triển hơn.
em xin chân thành cảm ơn