chào cả nhà
cả nhà có ai có bctt kế toán kiểm toán , chuyên đề tscd không cho mình xin tham khảo, mình đi thực tập mà chưa viết được gì,
mong mọi người giúp đỡ
cảm ơn nhiều
mail : hungtrinhktt@yahoo.com.vn