các bác giúp e nhé:
một người tiêu dùng có thu nhâp hàng tháng 1.5 triệu đồng để phân bố cho hàng hóa x.y
px=3000d. py=5000. cửa hàng nơi người tiêu dùng a mua hàng có sự khuyến mại lơn, nếu mua 30 đơn vị hàng hóa x giá 4000d/1đơn vị thì đc thêm 10 đơn vị k mất tiền, tất cả các đơn vị mua sau đều trả giá 4oood/đơn vị. viết đường ngân sách mới cho người dùng này.:k4929481::k4929481::k4929481: