anh chị ơi ai có bài phân tích và thiết kế thông tin kế toán vật tư môn hệ thống thônh tin kế toán thì cho em xin với :sohappy: