em có tình huống sau: mua đưa tscđ vào sử dụng ngày 10/2/n. đến 1/9/n+6 đem tscđ đi sửa chữa lớn, cuối tháng bàn giao đưa vào sử dụng. vậy tính khấu hao như thế nào ???
1, trước và sau sửa chữa theo giá cũ và giá mới sau khi sửa chữa
2, tính khấu hao cả thời gian sửa chữa nâng cấp theo giá cũ