:tieurui::tieurui:cả nhà ơi cho em hỏi' vai trò của kiểm soát trong doanh nghệp' với,em lên mạng tìm mà ko thấy.bác nào biết thì chỉ em với.em cảm ơn!