các anh chị giúp dùm em giải quyết tình huống này với, em gần thi rồi mà không hiểu vấn đề này lắm..hic..hic
tình huống như sau:tại một cty cp h, sau khi đại hội cổ động quyết định chia cổ tức bằng tm theo tỷ lệ 15% trên mệnh giá cho năm n (năm đầu tiên công ty đi vào hoạt động), kế toán trưởng căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để xác định số cổ tức phải trả cho từng cổ đông. kế toán trưởng yêu cầu nhân viên kế toán lấy số vốn góp của cổ đông nhân với 15% để xác định cổ tức phải trả, nhưng nhân viên kế toán lại đề nghị sau:

số cổ tức phải trả cho cổ đông=số vốn góp của cổ đông xsố ngày tham gia góp vốn/số ngày trong năm x 15%


anh chị hãy thảo luận ý kiến nào là hợp lý