em chào cả nhà ah, hiện tại em đang làm một số bài tập về thuế gtgt nhưng có một số vấn đề sau đây em không hiểu rõ, mong cả nhà giúp đỡ em ah:

1. trong bài có đoạn như sau: trong tháng tính thuế, dn nhận được thông báo nộp thuế gtgt cho một lô hàng nhập khẩu 50 tr đồng.
-> thông báo nộp thuế này là như nào ah? ảnh hưởng của nó đến thuế gtgt đầu vào được khấu trừ trong tháng của dn.

2. đề bài cho: nộp thuế gtgt cho lô hàng nhập khẩu tháng trước: 100 tr đồng.
-> khoản thuế gtgt nộp tháng này có được tính vào thuế gtgt đầu vào được khấu trừ trong tháng này không ah? hay là của tháng trước (tháng nhập khẩu)?.

3. trong một bài khác, đề bài có cho: trong tháng dn xuất bán 5.000 sp đã nhận được giấy báo chấp nhận trả tiền, nhưng cuối tháng chưa nhận được tiền.
-> trong trường hợp này, dn có được ghi nhận có thuế gtgt đầu ra phát sinh của 5.000 sp này không ah?

4. trong tháng dn có gửi bán 5.000 sp nhưng cuối tháng chưa nhận được thông báo.
-> trong trường hợp này, dn có được ghi nhận có thuế gtgt đầu ra phát sinh của 5.000 sp này không ah?

5. dn nhận được giấy báo chấp nhận trả tiền của lô hàng gửi bán tháng trước: 5.000 sp, đến cuối tháng này thì nhận đủ tiền.
-> khoản này thì có được tính vào thuế gtgt đầu ra của tháng này không ah?

em xin chân thành cảm ơn ah. em hiện tại đang học thuế nhưng mà kiến thức em yếu quá, mong các anh chị giúp đỡ em.