em có 1 bài tập nhờ các bác giúp hộ.
1cty trong lĩnh vực xây dựng có những số liệu sau:
1.thuêu gtgt còn được khấu trừ tháng trước chuyển sang là 280.000.000đ
2.hàng hóa dịch vụ mua trong kỳ:
_hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn gtgt dùng riêng cho công trình chịu thuế gtgt:tổng mua chưa có thuế là 5.500.000.000 và thuế suấtthueet gtgt là 10%
_hàng hóa dịch vụ mua vào(có hóa đơn gtgt)
dùng riêng cho công trình công cộng bàng vốn góp của dân(k chịu thuế gtgt) tổng gtri mua chưa thuế là 2.000.000.000 và thuế suất 10%
_hàng hóa dịch vụ mua vào (có hóa đơn gtgt) dùng chung cho cty(vừa chịu thuế gtgt vừa k chịu thuếgtgt) tổng gtri mua chưa thuế gtgt là 2.000.000.000 và thuế suất thuế gtgt là 10%
3.hàng hóa dịch vụ bán ra:
_doanh thu của công trình công cộng bàng nguồn vốn góp của nhân dân(k chịu thuế gtgt)là 3.000.000.000đ
_doanh thu(chưa có thuế gtgt) của công trình dân dụng chịu thuế gtgt là 12.000.000.000đ
yêu cầu:tính sô thuế gtgt phải nộp tháng này