ðề: mọi người giúp em giải quyết bài tập với!
Trích dẫn Gửi bởi thanhhoaikt2
trên thực tế thì hóa đơn trên 20tr là phải chuyển khoản qua ngân hàng hết toàn bộ số tiền thanh toán nếu ko sẽ ko được khấu trừ, còn chuyện mình đang học thì chỉ có 2 trường hợp nếu trực tiếp thì cộng hết tiền thuế vào 156, nếu khấu trừ thì đưa vào 1331 thuế 10%. chứ ko có chuyện chuyển qua ngân hàng bao nhiêu là được khấu trừ bấy nhiêu đâu. nếu trên thực tế mà như vậy thì công ty không được hạch toán thuế vào tk 1331 mà cộng lun vào 156 như pp trực tiếp. còn mình đang học thì hạch toán bình thường thôi.
chuyện lúc học để đơn giản thì và không lún vào rắc rối thực tế quá thì thầy cô quy định thêm là chỉ có 2 trường hợp, hoặc là khấu trừ hết, hoặc là không được khấu trừ tí nào thì mình không bàn cãi, nhưng 2 câu mình tô đỏ bạn nói đến thực tế như thế thì không đúng
trên thực tế thì hóa đơn trên 20tr là phải chuyển khoản qua ngân hàng hết toàn bộ số tiền thanh toán nếu ko sẽ ko được khấu trừ
không nhất thiết phải chuyển hết mới được khấu trừ bạn nhé, mà có chứng từ chuyển qua ngân hàng bấy nhiêu thì khấu trừ tương ứng
nếu trên thực tế mà như vậy thì công ty không được hạch toán thuế vào tk 1331 mà cộng lun vào 156 như pp trực tiếp
thực tế cũng chưa chắc may mắn được đưa vào 156, vì đây chính là 1 lỗi trong khâu thanh toán, và rất nhiều nơi đã quy trách nhiệm và bắt cá nhân bồi thường vào phần thuế không được khấu trừ

bonus thêm các bạn đoạn này cho chính xác trích từ công văn liên quan ra: (tiết (b), điểm 1.3, mục iii, phần b, thông tư số 129/2008 của bộ tài chínhb. căn cứ và phương pháp tính thuế
iii. phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
1. phương pháp khấu trừ thuế
1.3. điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:
a) có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế gtgt thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của bộ tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân việt nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại việt nam.
b) có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế gtgt.
hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế gtgt nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.
đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên hai mươi triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế gtgt đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
ví dụ 21: tháng 1/2009, công ty a mua một lô hàng của công ty b để phục vụ sản xuất kinh doanh, tổng giá trị hợp đồng là 330 triệu đồng (bao gồm cả thuế gtgt theo thuế suất 10%), theo thoả thuận trong hợp đồng đến tháng 5/2009 công ty a mới thanh toán tiền hàng cho công ty b.
trong trường hợp này công ty a được tạm kê khai thuế gtgt đầu vào vào kỳ kê khai của tháng 1/2009 là 30 triệu đồng. đến thời hạn thanh toán tháng là 5/2009 công ty a phải cung cấp chứng từ thanh toán qua ngân hàng có giá trị là 330 triệu đồng, nếu công ty a không cung cấp được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì số thuế gtgt đã tạm khấu trừ (30 triệu đồng) của tháng 1/2009 phải bị kê khai điều chỉnh giảm số thuế gtgt được khấu trừ vào kỳ kê khai tháng 5/2009.
trường hợp đến thời điểm thanh toán là tháng 5/2009, công ty a cung cấp được chứng từ thanh toán quan ngân hàng nhưng số tiền ghi trên chứng từ thanh toán này có giá trị 275 triệu đồng thì công ty a chỉ được chấp nhận khấu trừ thuế gtgt 25 triệu đồng, đồng thời công ty a phải điều chỉnh giảm số thuế gtgt được khấu trừ vào của kỳ kê khai tháng 5/2009 là 5 triệu đồng.