mọi ngừoi ơi cho em hỏi nếu dùng ngân phiểu để chi trả thì hạch toán vào đâu vậy ?