các anh chị ơi, em đang học lý thuyết phân tích tài chính. em thắc mắc là mình có thể nhìn vào một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh để kết luận là công ty đang mở rộng sản xuất kinh doanh không ah? (đứng trên góc nhìn của 1 nhà đầu tư bên ngoài công ty) hay một số dấu hiệu trên báo cáo tài chính chỉ ra rằng công ty đang mở rộng sản xuất kinh doanh. em mới biết là: tài sản dài hạn tăng lên là một dấu hiệu. mong anh chị chỉ giúp em thêm các dấu hiệu khác. em cảm ơn anh chị ah.