mọi người giúp em với.khi nghiên cứu việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ thì những nghiên cứu có liên quan và khách thể nghiên cứu ở vn va thế giới là gì ạ.em đọc mà không hiểu.hix