Ðề: chi cho từ thiện ở công ty cổ phần
Trích dẫn Gửi bởi cattien
Nếu N431, 421/C111 thì ok
còn N811/C111 thì cuối cùng cái 811 nó sang 911 rồi sang 421 sao, bạn phải loại nó ra trước khi kết chuyển thì trên sổ sách kế toán mới khớp với bên tờ khai quyết toán chứ
Ack !!! Chắc bác chưa làm quyết toán bao giờ :book:

* Vẫn kết chuyển 811 => 911 như thường để xác định lợi nhuận kế toán Cattien ah !!! TK421 được hiểu là lợi nhuận kế toán(sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thuế là bình thường, nếu ko có khác biệt thì mới lạ ah nha) - bạn chú ý là lợi nhuận kế toán và lợi nhuận theo pháp luật thuế là khác nhau nhé => khi quyết toán thuế loại những CP như thế này ra thì sẽ ra lợi nhuận theo luật thuế => thường lợi nhuận của thuế bao giờ cũng lớn hơn lợi nhuận của kế toán là vì vậy. :cheers1:
Trích dẫn Gửi bởi nam tước
Đúng là nó sẽ khớp với sổ Kế toán nhưng khoản chi này sẽ bị loại ra khi tình thuế TNDN.
Thật sự là tớ ứ hiểu cậu mún nói gì !!! :dapghe: cái gì khớp với sổ kế toán ?/? tờ khai quyết toán và số liệu trên sổ sách áh :confuse1: