Anh chị giúp em ah.Phân bổ trong bao nhiêu lâu thì hợp lý ah:
1.Máy In-fax-scan: 6.857.143
2.Tủ lạnh: 7.960.001
3.Bộ bàn ghế họp: 9.727.271
4.Máy Wireless: 1.204.762