Cả nhà giúp mình giải mấy câu này với:
1/Chi phí nào sau đây không phải chênh lệch tạm thời được khấu trừ:
a/ Khoản dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm
b/ Khoản dự phòng nợ phải trả
c/ Khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
d/ Khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
2/ Nguyên giá TSCĐ trao đổi với 1 TSCĐ tương tự là:
a/ Giá tị còn lại của TSCĐ đem đi đổi
b/ Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về
c/ Giá trị TSCĐ tương tự trên thị trường
d/ Giá trị hợp lý của TSCĐ đem đi trao đổi
3/ Doanh nghiệp ứng trước cho đơn vị A 100tr bằng chuyển khoản để mua 1 dây chuyền sản xuất cho phân xưởng sản xuất, kế toán ghi khoản chi này vào bên nợ TK:
a/ 144 b/ 331
c/ 211 d/ 141
4/ Khoản hoàn nhập do lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm đối với doanh nghiệp xây lắp được hạch toán vào:
a/ Có 641 b/ Có 515
c/ Có 642 d/ Có 711
-----------------------------------------------------------------------------------------
cả nhà đi vắng đâu hết roài mà không có ai trả lời em hết vậy, hichic...em đang đợi mọi người nè:confuse1: