Các pác cho mình hỏi mình là Cty Xd mình có thuê đất và tự DN mình xây làm nhà xưởng theo các bạn mình nên hạch toán những chi phí phát sinh như CP NVL, CP nhân công,.... như thế nào