Ðề: Định khoản chi phí đổi tiền rách?
Trích dẫn Gửi bởi Red Square
Còn bên tớ thì lão KTT phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tiền giả tiền rách tiền nhăn nheo này đấy.
Lão này lại bổ xuống thủ quĩ.
Cứ phân trách nhiệm ra mà làm.
Doanh nghiệp hay ông BOSS không quan tâm đến việc này.
==> Không định khỏan
Nếu không gây thiệt hại gì cho Công ty thì không ĐK và không ghi sổ cũng được, nhưng nếu có phản ánh trong sổ sách thì thủ quỹ có cớ để kể khổ mỗi lần họp giao ban.