Em chào cả nhà!
Cả nhà ơi cho em hỏi: Công ty em có cử cán bộ đi học cao học.Vậy công ty em phải làm những thủ tục gì để mọi chi phí đi học được coi là hợp lý.
Em cảm ơn cả nhà!:k6175436::tucao: