Chào mọi người,

Em là thành viên mới, em đang làm cho Công ty thí nghiệm về xây dựng. Hiện em đang tập hợp chi phí tính giá thành cho thí nghiệm cọc, em đã tập hợp hết chi phí như: tiền lương, khấu hao máy móc thiết bị, CP thuê ngoài, CP vận chuyển rồi, nhưng em vẫn thấy chưa đủ.
Anh chị vui lòng chỉ thêm giúp em là cần thêm chi phí nào vào nữa để tính giá thành nhé!

Em chân thành cám ơn.