Ðề: Mua xăng chạy xe: Định khoản thế nào?

Thanhvunt.co trả lởi kiểu này thì "Bố" ai làm theo được.
Tiền mua xăng xe của sếp thì đưa vào chi phí quản lý chứ 642, cứ đưa hết 1 lần vào chi phí luôn, ko nhập kho gì hết. ko có chuyện đỗ xăng vào bình mà chạy ko hết mà tính đến chuyện nhập kho đâu nhé.
Cứ mỗi lần đỗ xăng xe sếp thì hạch toán vào chi phí quản lý khi có hóa đơn về.