Ðề: Hạch toán vào chi phí có đúng không?
Trích dẫn Gửi bởi bichtram03
Pác làm 3 cái hóa dơn bán lẻ sao cho đủ 200K là OK.
Hóa đơn bán lẻ chỉ được xem là chi phí kế tóan thôi phải ko bác ?