Ðề: Khách chuyển không đủ tiên công nợ hạch toán sao đay?
Trích dẫn Gửi bởi SOS
Theo tôi thì bạn phải cho vào 711 là đúng, vì khi quyết toán thuế nếu khách hàng trả cho bạn số tiền nhiều hơn thì bạn phải tính thuế TNDN, không nên đư vào chi phí đay coi như một khoản lỗ
Đưa vào TK 811 chứ, bạn viết nhầm rồi