Ðề: Lãi tiền vay ngân hàng
Trích dẫn Gửi bởi Lantimnb
Lãi tiền vay ngân hàng hàng tháng hạch toán vào đâu và như thế nào các bác?
Lãi tiền vay ngân hàng thì bạn có thể hạch toán vào tài khoản chi phí tài chính, cuối kỳ kết chuyển vào chi phí sản xuất.
Chúc bạn luôn vui & làm thật tốt job hiện tại.