Các bạn ơi, cho mình hỏi với nhé. CN Công ty của mình vừa qua có một số chi phí phát sinh mà không có chứng từ hợp lý. Ví dụ như mình là người xuất khẩu thì thường nhận hoá đơn từ dưới cơ sở gửi lên. Để nhận nhanh chóng thì người ta gửi theo xe ô tô và xe ôm sẽ gửi đến cho mình kịp đi làm thủ tục xuất hàng (CO, Hải quan). Chi phí này phát sinh cũng nhiều. Các bạn nào có kinh nghiệm hạch toán khoản chi phí này vào khoản nào khác cho hợp lý hàng thánh không để khi giải trình thì có thể giải trình được với Công ty.