Ðề: Chi Phí tiếp khách

máy bay mua qua mạng, dĩ nhiên có tên công ty taxi,nhưng ý em nói là kô có tên nv công ty mình đó mà