Ðề: Chi phí hợp lí đối với TS thuê ngoài?

chi phí hợp lý đối với ts thuê ngoài Cty bạn cần phải(bắt buộc) có hợp đồng thuê TS,Hoá đơn đi thuê(HĐ GTGT)