Ca nhà oi, em la thanh vien moi cua dan ke toán đây, em đang gặp một vụ khá rác rối và xin được thỉnh giáo của cả nhà. Xin được hỗ trợ gấp về địa chỉ mail: orchild1981@yahoo.com.
Tình huống của em thế này:

Bên em có ký với một doanh nghiệp khác một hợp đồng liên doanh với tỷ lệ 70%/30% để cùng cung cấp vật tư cho một gói thầu.Để trúng được gói thầu này thì bên em phải nhờ năng lực thầu của công ty đó. Như vậy, đồng nghĩa là mọi vấn đề liên quan tới gói thầu này như chi phí, doanh thu đều chia theo tỷ lệ 70/30
Nhưng tren hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư gói thầu chỉ ký với công ty em. Như vây, bên em phải có trách nhiệm pháp lý về mọi mặt của gói thầu này phải không a, việc hợp lý hồ sơ giấy tờ, chứng từ đầu vào và đầu ra đều là của công ty em và ko liên quan gi tới bên liên doanh kia đúng ko a.
Em đang không biết làm thế nào để xủ lý trường hợp này đây a.