Cty em thuê trụ sở từ tháng 04 , đến tháng 10 mới có hoá đơn( hóa đơn đó xuất cho cả 3 quý từ tháng 4-12 luôn). không Biết khi làm báo cáo thuế có kê hóa đơn này vào không. Và hạch toán như thế nào. Anh chị giúp em nhá.
Mỗi tháng 1.500.000 hóa đơn xuất 13.500.000đ