Cty mình chuyên bên web và phần mềm ứng dụng.Lương cúa các NV cho mỗi hợp đồng mình đều nắm đc và đưa vào chi tiết TK154 cho mỗi hợp đồng để tính đc giá vốn 632.

Nhưng khổ nổi các TSCĐ và CCDC dùng chung cho phòng kỹ thuật thì mình không biết nên làm thế nào để đưa vào cho mỗi hợp đồng.Không lẽ ta phân bổ theo giá trị tưng hợp đồng để đưa vào 154.

Mọi người giúp mình với.

vd nhé:
Trích Khấu hao TSCĐ tháng 9:446.500đ
Phân bổ CCDC tháng9:650.000đ
Tất cả mình tập hợp vào: TK 627:1.096.500đ
Trong tháng 9 cty có 3HĐ web: Hợp đông1, trị giá 20tr;HĐ2 giá trị 30tr;HĐ3 giá trị 25tr.

vậy TK627 này mình phải phân bổ theo từng hợp đồng?

Nếu như vậy, trong 1tháng số hđ có thể nhiều hơn thì ta vẫn theo giỏi và phân bổ như vậy?

Mọi người có cách nào khác ko?

Nếu mình đưa nó vào TK 641 thì liệu có ổn ko?