Ðề: 142 hay 242

Hahaha phải sử dụng TK242 nhé bạn gì đó ơi,đừng ăn canh cãi nữa hehehe