mọi người làmơn cho em hỏi đơn vị em là đơn vị sự nghiệp chuyên làm công tác giải phóng mặt bằng nhưng em không biết theo quy định thì được phép chi những khoản như thế nào? có ai biết thì chỉ giúp em với em cảm ơn nhiều