Mình là kế toán viên cho một cty chuyên sản xuất thiết bị về chuyên ngành cơ khí. Hiện mình đang bị vướng ở vấn đề là cty mình đang trích ra một số % lợi nhuận để tính % cổ phần vinh dự cho những nhân viên ưu tú trong Cty. Vậy mình làm bút tóan hạch toán như thế nào cho hợp lệ. Các pac ơi ai biết giúp mình với.hichic
VD: Cty có 5 người là nhân viên ưu tú được chia cổ phần vinh dự mổi người được nhận CP vinh dự trị giá là 50.000.000 nhưng chỉ được nhận trên quyết định cty đưa ra còn tiền thì cty vẫn giữ, Vậy mình hạch toán như thế nào, và cuối năm mình chia lợi nhuận cho những người có CP đó như thế nào và hạch toán ra sao đưa vào TK nào vậy các pác ui . Giúp mình với các pác ui !!!!