Cty e là cty kinh doanh và xây dựng. Vừa rồi có thực hiện xd 1số công trình nhỏ để làm tặng các cty đối tác (vật tư xd lấy từ cty và mua ngoài). vậy e hỏi các chi phí này hạch tóan sao cho phù hợp? sau khi xd xong có dư một số vật tư đã mua ngoài nhưg ko sử dụng e nên đưa nó vào đâu? Mong các anh chị giúp đỡ! e cảm ơn rất nhiều!!!