Ðề: Tài khoản 131
Trích dẫn Gửi bởi Gold 9999
Bạn làm sai TK 511 roi.Bạn chỉ làm 2 bút toán là khi nhận tiền và khi xuất hóa đơn thôi. TK 131 phát sinh có ( khi nhận tiền) và nợ ( khi bán hàng) tự setoff cân rồi bạn :ibbanana:
ak ak cái này là sao bạn? ng` ta ứng tr'c chứ có trả tiền tr'c đâu mà 131 ở 2 định khoản đó cân đc.
Số tiền chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và khoản ứng tr'c, nếu ng` bán trả luôn thì ghi N111/112 còn nếu nợ lại thì ghi N131. Còn khi xuất hàng bán, dù nhận đc tiền hay chưa mình vẫn fai hạch toán doanh thu và đương nhiên fai tính cả thuế đầu ra rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------Trích dẫn Gửi bởi Melody
MInh hạch toán đúng nhue vậy, KH trả trước quaNH Nợ TK 112
Có TK 131

Khi Bán hàng - Xuất HĐ :
Nợ 131
Có 511
có 3331
Và mình làm sổ 511 là N112/C511, trong so 3331 cung vay N112/C33311. Nhung mà khi ra bảng CDTK thì bị lệch khoan N131 đó? Giờ hông bít làm sao nữa. Mọi người jups tớ với.
trong sổ 511 và 3331 bạn ghi: N131(nếu khách hàng chưa trả tiền) giống như hạch toán ở trên chứ sao lại ghi N112. Sổ 112 chỉ ghi số tiền ứng với số tiền KH ứng tr'c thôi. Khi nào KH thanh toán hết mới ghi tiếp chứ.