:helpsmilie:Em xin chào các anh chị. Em là thành viên mới gia nhập rất mong các anh, chi rộng taydon em nhé.
Anh chi nào biết cách tính phân bổ chi phí 642 theo doanh thu và kết chuyển chi phí dở dang 642 cho các kỳ kế toán năm sau thì chỉ em với. Em nghe nói trong chuẩn mục kế toán có bày cách tính này nhưng em tim mà không thấy anh chi nào biết chỉ cho em dowl với:book: